Школа по изобразително и приложно изкуство

Курсове по изобразително изкуство2

  • изящни изкуства /живопис и графика/;
  • приложни изкуства /моделиране с различни материали, пластика от хартия, колаж и др./;
  • компютърна графика.
Авизен