Цени

Курсове по български език и математика:

Цена за 1 посещение /2 учебни часа/ в група – 25лв. 

Цена за 1 посещение /2 учебни часа/ индивидуално обучение – 30лв.

Месечна такса за посещения в груа,

включваща четири посещения в група – 90лв.

 

Месечна такса за индивидуално обучение, 

включваща четири посещения  – 110лв.

Учебна занималня от 1 до 4 клас:

Месечна такса – 170лв.

Учебна занималня от 5 и 6 клас:

Месечна такса – 200лв.

Консултации с психолог:

доц.д-р Лилия Ботева

Цена за 1 посещение /1 астрономически час/ – 40лв. 

Месечна такса, включваща четири посещения –150лв.

Цена за 2 деца от едно семейство посещение

/1 астрономически час/ – 60лв. 

 

Месечна такса за 2 деца от едно семейство,

включваща четири посещения –230лв.

 

Авизен