Курсове по български език и математика

Курс по математика и бълг. език

  • качествено обучение с цел – постигане на максимални резултати при явяване на конкурсни изпити;
  • курсовете се провеждат през уикендите;
  • подготовка за национално външно оценяване след 4 клас;
  • подготовка за национално външно оценяване след 7 клас;
  • подготовка в подкрепа на учебния материал за всички класове;
  • индивидуален подход в обучението;
  • текущ контрол и периодични справки по отношение на успеваемостта на курсистите.
Авизен