Детска театрална студия

 


Свързано изображениеЗа всички деца, които обичат театъра.

Детската театрална студия е предназначена за деца от 5 до 10 години, които проявяват интерес към театралното изкуство.

Заниманията се провеждат от професионалисти, с помощта на които децата развиват своята креативност, умения за общуване и себеизява, както и умения да се изразяват свободно на сцена и пред публика.

В  програма са включени забавни скечове, сценки и адаптации на пиеси, като се акцентира на правоговора, дикцията, сценичното поведение, ритмиката, пластиката и пантомимичната изява.

 

 

Авизен