За нас

АВИЗЕН е специализиран център ориентиран към подпомагане на училищното обучение. При нас се провеждат курсове от висококвалифицирани специалисти с богат педагогически опит и перфектно познаване на образователните системи и методи на обучение по български език и литература и математика, както и специализирана психологическа помощ.

В АВИЗЕН се държи изключително много на уменията за комуникация и професионализма, с който се предават знания и умения, както и на създаването на ведра и непринудена обстановка на общуване по време на занятията.

Целта на АВИЗЕН е да работи в синхрон с държавните училища за усъвършенстване на знанията и уменията и за изграждането на подготвени хора, чиито познания ще им помогнат да реализират мечтите си.

АВИЗЕН предлага:

  • психологически консултации от отлично подготвени психолози, специализирали в работата с деца;
  • специализирани курсове по български език и математика;
  • занималня за деца от 1 до 6 клас с гарантирано ниво на подготовка през цялата учебна година, включваща допълнителни занимания по основните предмети, изучавани в училище;
  • организиране на детски празници.

АВИЗЕН предлага следните форми на извънучилищни дейности:

Групови занимания – организират се през уикендите, и са ориентирани  към пълноценното оползотворяване на свободното време на деца, имащи потребност от повишаване нивото на своите знания, умения  и способности.

Индивидуално обучение – подходящо е за деца, нуждаещи се от допълнителни занимания, както при трудно справяне с учебния материал в училище, така и за усъвършенстване за знанията и уменията на деца, нуждаещи се от по-високо ниво на  подготовка. Нашите специалисти оказват целенасочена професионална помощ, съобразена с  конкретните нужди и възможности на децата.

Специализирани курсове – обучението по български език и математика изисква допълнителна работа по  разширени програми, целящи затвърждаване на учебния материал и постигане на по-високи резултати на приемните изпити и матурите. Подходящи са за ученици, на които предстои преминаване в прогимназиални и гимназиални курсове на обучение.

 

Специализираните курсове включват:

  • Подготовка за национално външно оценяване след 4 клас;
  • Подготовка за национално външно оценяване след 7 клас;
  • Подготовка в подкрепа на учебния материал за всички класове.

Вижте още:

 

Авизен