Занималня за деца от 1 до 6 клас

занималняУчебната занималня на центъра се  намира в близост до 138 СУЗИЕ, 119 СУ, 93 СУ и 31СУЧЕМ и предлага:

  • квалифицирана помощ при подготовка на заданията за самостоятелна работа по учебните програми от 1 до 6 клас;
  • гарантирано ниво на подготовка през цялата учебна година;
  • образователни занимания, съобразени с индивидуалните потребности;
  • изграждане на мотивационна готовност за активно включване в учебната дейност, с помощта на  висококвалифицирани специалисти в областта на педагогиката и психологията;
  • занимателни и дидактични игри, както и  занимания на открито;
  • заниманията се провеждат в малки групи;
  • занималнята работи от понеделник до петък от 9.00ч до 17.30ч;
  • в почивните дни за учениците от 3 до 7 клас  предлагаме допълнителни занимания в помощ на подготовката им по Български език и литература и Математика.
Авизен