Детски психологически център

Детски психологически центърпредлага диагностика и психологическа помощ на деца с проблеми при:

 • адаптацията към училищна среда;
 • мотивацията за училищни дейности;
 • общуването и поведението;
 • хиперактивност и дефицит на внимание и др.

 

Детският психолог е необходим при разрешаването на различни проблеми, свързани с развитието, възпитанието и адаптацията на децата в различните етапи от тяхното детство.

 

Можете да се обърнете наш към специалист, когато:

 • Ви се струва, че с детето Ви нещо се случва, но не можете да разберете какво точно;
 • когато чувствате, че не успявате да се справите с проявени странности в характера и поведението на детето;
 • когато искате да проверите достатъчно подготвено ли е Вашето дете за училище;
 • когато няма интерес към учебната дейност като цяло или към определен предмет;
 • когато страни от другите деца и има проблеми с общуването с връстниците си;
 • когато се опитва да краде или лъже;
 • когато детето е инертно и лениво;
 • когато е хиперактивно и има дефицит на внимание;
 • когато ви се струва, че е нарушен емоционалния му комфорт;
 • когато има нарушения в поведението;
 • когато има проблеми със самия учебен материал;
 • когато в живота на детето са се случили събития, които са повлияли на неговото поведение;
 • когато има проблеми със сиблинги /братя и сестри/, както и с останалите членове на Вашето семейство;
 • когато наблюдавате нарушения в емоционалното състояние на Вашето дете /честа смяна на настроенията, тревожност, страхове/ и др.

 

Първата среща с детския психолог има диагностичен характер и като правило се провежда в присъствието на родител, с който се обсъжда по-нататъшната психотерапевтична дейност.

 

Фокусът на внимание на психолога винаги е насочен към детето при отчитане на неговите индивидуално-психичологически особености.

 

Целта на детската психотерапия е

да помогне на детето:

 • да се справи с емоционалния дискомфорт;
 • да развива самоконтрола и да активира своята емпатия;
 • да се научи да разбира хората в неговото обкръжение;
 • да изпълнява с желание изискванията в училищната среда,

 

както и да помогне на родителите:

 • да се научат да разбират детето си;
 • да се съобразяват с неговите потребности и желания;
 • да създават комфортна среда на съвместно съжителство, съобразена с индивидуалните нужди на детето, както и на семейството като цяло.
Авизен