График

График на заниманията в групи:

Български език

Неделя – от 13.30ч – 15.00ч

Математика

Неделя – 15.00ч – 16.30ч

Руски език

Събота – 13.30ч – 15.00ч

Испански език

Събота – 15.00ч – 16.30ч

Английски език

Събота – 16.45ч – 18.15ч

Детска театрална студия

Неделя – от 11.00ч – 12.30ч

Занималня

от понеделник до петък

от 9.00ч до 17.30ч

Всеки ден от 17.45ч до 18.30ч се предлагат допълнителни часове по български език, математика, руски език, английски език и изобразително изкуство за желаещите.

Авизен